Парохијски дом

Решењем пројекта новог Парохијског дома, настојало се да нови објекат својим архитектонским изразом буде у складу са већ постојећима. Пројектанти су тежили пропорционално складној, чврстој и озбиљној згради, која би истовремено имала одлике савременог доба у коме настаје. Аутор пројекта је проф. Матеја Ненадовић.

Главни улаз, постављен на источној страни, посетиоце уводи директно у велики хол, око кога су смештене канцеларије Братства Храма и други садржаји у вези грађанства. Продавница књига, опреме и осталих предмета непосредно је поред главног улаза. Свечаним степеништем у холу иде се до просторија и сале за хор на првом спрату, службене просторије дома, библиотека и технички биро налазе се на другом спрату, а у поткровљу, као најмирнијој зони, смештене су просторије за боравак гостију.

Колски приступ гаражи, коју ће користити службена возила, биће са западне стране у будућем пролазу између Парохијског дома и нове Патријаршије. На овај начин, покривени су сви сегменти духовног и грађанског живота људи који раде у Храму Светог Саве, као и људи који у њега долазе.

За изградњу парохијског дома велики донатори су предузећа "Вујић Ваљево", "Тоза Марковић" из Кикинде, цементаре из Којсерића, Новог Поповца и Беочина, која су поклонила сав грађевиснки материјал.

  назад
врх стране