Протонеимар


Проф. др Војислав Миловановић, дипл. инж. грађевине
Протонеимар Храма


Аутори пројекта градње Храма

1935-1941. г.

Архитектура: проф. арх. Богдан Несторовић и
                     проф. арх. Александар Дероко
Конструкција проф. инж. Војислав Зађина

Наставак градње Храма од 1985. г.

Архитектура: проф. арх. Бранко Пешић, протомајстор Конструкције и технологија:
                     дипл. инж. грађ. Војислав Марисављевић
                     дипл. инж. грађ. Душан Арбајтер
                     дипл. инж. грађ. Милутин МарјановићПроф. Бранко Пешић, дипл. инж. архитектуре
Протомајстор ХрамаВојислав Марисављевић, дипл.инж. грађевине
одговорни пројектант конструкцијеДушан Арбајтер, дипл. инж. грађевине
главни пројектант конструкцијеМилутин Марјановић, дипл. инж. грађевине
главни пројектант технологије изградње


2000. година


Драгомир Ацовић, архитекта
главни архитекта ентеријера


  назад
врх стране